To: Vänersborgs Kommun

Behåll Bryggan i Väne-Ryr

I alla tider har invånarna i Väne-Ryr träffats vid Ryrsjön för ett dop. Barnen har lärt sig simma och haft roligt i timtal, de äldre har ofta åkt ner stilla sommarkvällar för ett dopp och ett samtal grannar emellan.

I Vänersborgs kommuns vision pratar man om att det ska skapas mötesplatser för alla människor - nu drar man in en mycket viktig mötesplats för oss som bor i Väne-Ryr och även för de som gärna besöker oss under sommarmånaderna.

Detta är inte acceptabelt - skriv på att du motsäger dig detta!

Why is this important?

Naturligtvis måste vi ha en ordentlig badplats i bygden så att alla kan få njuta av sommarens härliga bad i vår lilla insjö!