Skip to main content

To: Apple Inc.

Inclusion of Belarusian as a System Language on iOS Devices

Inclusion of Belarusian as a System Language on iOS Devices

Why is this important?

[EN]

Millions of Belarusian speakers around the world are currently impacted by the absence of the Belarusian language as a system language on iOS devices. This limitation not only hinders their ability to fully utilize their smartphones and tablets in their native language, but also poses challenges for those who rely on these devices for communication, work, and education. Furthermore, the Belarusian language is classified as vulnerable by UNESCO's Atlas of the World's Languages in Danger, primarily due to the widespread use of Russian in its stead. As a result, Belarusian speakers are forced to use other languages, potentially leading to decreased accessibility, productivity, and overall satisfaction with iOS devices.

The inclusion of the Belarusian language as a system language on iOS devices will have far-reaching implications. By supporting linguistic diversity and empowering Belarusian speakers, we can foster a more inclusive and accessible digital environment. This change will not only encourage the preservation of Belarusian culture and language but also play a crucial role in safeguarding it against further endangerment. Conversely, if we fail to act, we risk perpetuating a digital divide and undermining the unique cultural heritage of Belarusian speakers worldwide, further contributing to the vulnerability of the language.

As we continue to move towards a more interconnected and globalized world, ensuring equal access to digital resources and technology is crucial. By acting now, we can capitalize on the momentum of growing support for linguistic diversity and inclusion in the tech industry. Furthermore, given the current classification of the Belarusian language as vulnerable by UNESCO, it is imperative that we take immediate action to promote and preserve this language. By adding the Belarusian language as a system language on iOS devices, we will take a significant step in fostering unity, preserving cultural heritage, and promoting digital inclusion for all Belarusian speakers, while actively contributing to the protection of this vulnerable language.

[BY]

Мільёны носьбітаў беларускай мовы па ўсім свеце ў цяперашні час пакутуюць ад адсутнасці беларускай мовы ў якасці сістэмнай мовы на прыладах iOS. Гэта абмежаванне не толькі перашкаджае іх здольнасці ў поўнай меры выкарыстаць свае смартфоны і планшэты на роднай мове, але і стварае праблемы для тых, хто выкарыстоўвае гэтыя прылады для зносін, працы і адукацыі. Акрамя таго, беларуская мова класіфікавана як уразлівая ў "Атласе моў свету, якія знаходзяцца ў небяспецы" ЮНЕСКА, у першую чаргу з-за шырокага выкарыстання рускай мовы замест беларускай. У выніку носьбіты беларускай мовы вымушаныя выкарыстоўваць іншыя мовы, што патэнцыйна прыводзіць да зніжэння даступнасці, прадукцыйнасці і агульнай задаволенасці прыладамі iOS.

Уключэнне беларускай мовы ў якасці сістэмнай мовы на прыладах iOS будзе мець далёка ідучыя наступствы. Падтрымліваючы моўную разнастайнасць і пашыраючы магчымасці носьбітаў беларускай мовы, мы можам спрыяць стварэнню больш інклюзіўнага і даступнага лічбавага асяроддзя. Гэта змяненне не толькі будзе спрыяць захаванню беларускай культуры і мовы, але і адыграе вырашальную ролю ў абароне ад далейшай пагрозы. І наадварот, калі мы не будзем дзейнічаць, мы рызыкуем увекавечыць лічбавы разрыў і падарваць унікальную культурную спадчыну носьбітаў беларускай мовы ва ўсім свеце, што яшчэ больш пагоршыць уразлівасць мовы.

Паколькі мы працягваем рухацца да больш узаемазвязанага і глабалізаваным свеце, забеспячэнне роўнага доступу да лічбавых рэсурсаў і тэхналогій мае вырашальнае значэнне. Дзейнічаючы зараз, мы можам атрымаць выгаду з росту падтрымкі моўнай разнастайнасці і інклюзіўнасці ў тэхналагічнай індустрыі. Акрамя таго, улічваючы цяперашнюю класіфікацыю беларускай мовы ЮНЕСКА як уразлівай, вельмі важна, каб мы распачалі неадкладныя дзеянні па прасоўванні і захаванні гэтай мовы. Дадаўшы беларускую мову ў якасці сістэмнай мовы на прыладах iOS, мы зробім значны крок ва ўмацаванні адзінства, захаванні культурнай спадчыны і прасоўванні лічбавай інтэграцыі для ўсіх носьбітаў беларускай мовы, адначасова ўносячы актыўны ўклад у абарону беларускай мовы ад знікнення.

!УВАГА!
ZIP CODE павінен быць у форме ХХХ-ХХ, бо платформа створана для Злучаных Штатаў

Categories

Updates

2023-05-06 09:26:26 -0400

1,000 signatures reached

2023-05-05 04:46:18 -0400

500 signatures reached

2023-05-04 12:22:21 -0400

100 signatures reached

2023-05-04 11:06:29 -0400

50 signatures reached

2023-05-04 09:18:55 -0400

25 signatures reached

2023-05-03 23:29:08 -0400

10 signatures reached